Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

RAPPORTSERIE

Redaktör för rapportserien är Andreas Bergh.

Kontakta honom gärna om du har ett tema som du gärna skriver om.

Ny rapport:

Stabiliseringspolitikens dilemma: kortsiktiga hänsynstaganden och långsiktig stabilitet


Författare

Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet

Abstract

Fallande räntor och en kraftig nedgång i ekonomin i samband med coronapandemin har bidragit till en debatt om att förändra det stabiliseringspolitiska ramverket. Röster har höjts för att penningpolitikens roll skall tonas ned och finanspolitiken skall bli mer aktiv. En sådan förändring är dock förenade med stora risker. Inte minst om räntorna i framtiden skulle stiga. I denna rapport diskuterar jag orsakerna bakom de låga räntorna samt om de bör leda till en reformering av det stabiliseringspolitiska ramverket. Jag diskuterar även alternativa reformer som inte är betingade på att räntorna för blir låga under lång tid framöver.

Poddsamtal

Länk här

Nedladdning

Laddas ned här