Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

FREDAGSMAGASINET


Ett forskarsamtal om politik och samhälle, med tips om intressanta böcker mm.

  Nytt avsnitt av Fredagsmagasinet!

  Den 10 december 2021 hade vi ett forskarsamtal med särskilt fokus på tillit och samvete och fördjupning i den aktuella krisen i förlossningsvården. Välkomna att ta del av det som film eller podd.

  Fredagsmagasinet 15 oktober


  Välkomna att ta del av ett samtal om två aktuella ämnen i samhällsdebatten, med tips om intressant forskning. Detta är ett tillbakalutat samtal att avsluta veckan med, där fyra forskare från Institute for Public Affairs (INSPA) möts för att tala kring aktuella ämnen i samhällsdebatten. Denna gång möts vi i vackra Tegnérsalen på universitetsbiblioteket i Lund, även kallad Harry Potter-salen.


  Först diskuteras platsmarknadsföring och kommunikatörsrollen, under ledning av Cecilia Cassinger. Därefter diskuteras gigekonomin, utifrån en ny studie bland de cykelbud som levererar mat hem till privatpersoner. Det samtalet leds av Andreas Bergh. Medverkar gör även Niklas Altermark och Louise Bringselius. Samtliga är forskare vid Lunds universitet och engagerade i INSPA. I programmet ges flera tips på intressant forskning. Nästa avsnitt sänds i  november 2021. Då talar vi tillit och samvete. Du kan även lyssna på Fredagsmagasinet i Public Affairs-podden, länk finns härProgrammet är en samproduktion av Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

  Referenser och lästips från Fredagsmagasinet

  15 oktober 2021


  • Han, B. C. (2013). Trötthetssamhället. Stockholm: Ersatz.

  • Jacobs, J. (1961/2005). Den amerikanska storstadens liv och förfall. Göteborg: Daidalos.

  • Fredriksson, M. (red) (2021). Organisationer och kommunikation. Lund: Studentlitteratur

  • Simonsson, Charlotte och Mats Heide (2021) Developing a Communicative Logic –The Key to Communication Professionalism. International Journal of Strategic Communication, 15 (3).
  • Plesner, Åsa och Marcus Larsson (2019) De effektiva : en bok om varför välfärdens medarbetare går sönder. Tankesmedjan Balans.
  • SOU 2021:69
  • Granér, Sara (2015) Jag vill inte dö, jag vill bara inte leverera. Ordfront förlag.
  • Linde, Stig och Kerstin Svensson (redaktörer) (2021) Välfärdens aktörer: Utmaningar för människor, professioner och organisationer. Open Books at Lund University.
  • Calmfors, Lars (2021) Mellan forskning och politik : 50 år av samhällsdebatt. Ekerlids förlag.
  • Lindenbaum, Maja och Stina Pettersson (redaktörer) (2021) Vad händer nu? Välfärden efter corona. Premiss förlag.
  • Wennemo, Irene (2020) Politik på riktigt : handbok för sociala ingenjörer.
  • Hallonsten, Olof (2020) The Campaign : how a European Big Science facility ended up on the peripheral farmlands of southern Sweden. Arkiv
  • Alfonsson, Johan (2020) Alienation och arbete: unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen. Arkiv förlag.

  • Stanley Robinson, Kim (2020) The Ministry for the Future. Orbit.

  • Bonhoeffer, Dietrich (2014) Motstånd och underkastelse: brev och anteckningar från fängelset. Verbum förlag.

  Fredagsmagasinet 11 juni


  Ett samtal mellan tre välfärdsforskare kring vårens debattämnen i politik och förvaltning samt maj månads Friday Talks. Det bjuds på lästips inför sommaren och spaningar inför hösten. Samtalet sänds från Piratenfoajén på Grand Hotel i Lund, som sponsrar evenemanget. Hösten 2021 kommer detta program att sändas en gång per månad och vi kommer även ha inbjudna gäster.


  Se samtalet här. Medverkande:

  • Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet
  • Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds  universitet
  • Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet