Forskningsinstitut och tankesmedja för politik och förvaltning

Välkommen


Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig samarbetsplattform för policynära forskning och dialog med fokus på politik och förvaltning. Institutet drivs som ett fakultetsgemensamt initiativ vid Lunds universitet och verkar som en mötesplats för forskare med flera från hela Sverige. Följ oss på Facebook (lundinspa) och Twitter (@inspalund). 

Välkomna på seminarier och workshops

Institute for Public Affairs startar nu upp sitt arbete som plattform för tvärvetenskaplig forskning. Det görs inom ramen för uppstartsmöten / workshops inom våra fyra teman. Flera av de webinarier mm som ges under hösten knyts till arbetet inom dessa teman. Forskningsmässigt kan arbetet resultera i exempelvis böcker, specialnummer, rapporter och forskningsansökningar. Kontakta respektive forskningsledare om du vill medverka!


Vi fortsätter också med våra omtyckta webinarier, där olika gäster bjuds in för samtal på aktuella teman. Läs om våra tidigare och kommande webinarier nedan eller här.

28 september kl 10
Öppet webinarium: Tillit och byråkrati

Arrangör: Malmö universitet, Patrik Hall

Anmälan: länk här


11 oktober 2021 kl 10.00-12.00

Workshop (främst riktad till forskare): Byråkratens samvete

  Anmälan och länk: Niklas Altermark


  16 november 2021 kl 10.00-12.00

  Forskarworkshop: Tillit och tillitsbaserad styrning

   Anmälan och länk: Louise Bringselius


   15 september 2021

   Webinar: Framtiden för gigekonomin och bostadsmarknaden


   Linda Weidenstedt (sociolog vid Ratio och SU) talar på temat "Gig-ekonomin - Vad säger giggarna själva?" och Fredrik Kopsch (docent i fastighetsvetenskap vid LTH samt expert i SOU 2021:50 om fri hyressättning vid nyproduktion) talar på temat "Friare hyressättning i Sverige - hur död är frågan efter regeringskrisen?".

   Samtalsledare: Andreas Bergh

   Föreläsningen kan ses på Youtube.

   21 september 2021

   Webinar: Genusperspektiv på offentlig diplomati och utrikespolitik


   Professor Nancy Snow talar om sin uppmärksammade forskning om genusdiplomati och sina erfarenheter av att arbeta som diplomat. Föredraget åtföljs av en frågestund och gemensam diskussion.

   Samtalsledare: Cecilia Cassinger

   Föreläsningen kan ses på Youtube.

   24 augusti 2021

   Kommuner om sitt arbete med tillitsbaserad styrning

   Ett nytt webinarium har hållits, där kommuner berättar om sitt arbete med tillitsbaserad styrning och ledning. Denna gång medverkar ledande representanter för Borlänge och Malmö. Webinariet kan ses här intill eller på Youtube.

   Kommande webinarier på detta tema:

   28 oktober (kommuner) och 3 december (statsförvaltningen)

   Tidigare gäster i forskarstudion

   28 maj 2021 kl 14

   Hur kan poliskulturen utvecklas?


   Medverkande:

   • Anders Ivarsson-Westerberg, professor på Södertörn
   • Jens Rennstam, docent vid Lunds universitet
   • Lisa Bjurwald, författare
   • Otto Petersson, tf chef för kultur på Polismyndigheten
   • Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet (samtalsledare)

   21 maj 2021

   Coronapolitikens konsekvenser


   Medverkande:

   • Lars Calmfors, professor i NEK vid Stockholms universitet
   • Lars Jonung, professor i NEK vid Lunds universitet
   • Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet (samtalsledare)

   Teman för forskning och dialog


   Vår ambition är att bidra till lärande över gränser. Det kan vara möten för dig som är forskare och vill diskutera särskilda ämnen eller lägga grunden för nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Det kan också vara möten mellan forskare, politiker, myndighetschefer m fl
   för att utveckla politik och förvaltning. 


   Om oss


   Institute for Public Affairs är en tvärvetenskaplig miljö som drivs gemensamt av Ekonomihögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Vi representeras av en institutsledare och fyra temaledare.


   • Louise Bringselius (institutsledare och temaledare)
    Docent i företagsekonomi, Lunds universitet
   • Niklas Altermark (temaledare)
    Docent i statsvetenskap, Lunds universitet
   • Andreas Bergh (temaledare och redaktör för rapportserien)
    Docent i nationalekonomi, Lunds universitet
   • Fredrik NG Andersson (affilierad forskare)
    Docent i nationalekonomi, Lunds universitet
   • Cecilia Cassinger (temaledare)
    Docent i strategisk kommunikation, Lunds universitet